Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů HHD

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek a za jakým účelem tyto údaje používáme. Prohlášení o ochraně osobních údajů informuje mimo jiného o zpracování údajů při rezervaci přes jinou námi provozovanou webovou stránku (především https://www.interhome.cz), telefonicky, přes cestovní kanceláře nebo přes partnerskou firmu, která je s námi ve smluvním vztahu.

Osobní údaje jsou veškeré údaje, které se na Vás osobně vztahují, např. jméno, adresa, e-mailové adresy.

Odpovědný subjekt
Shrnutí
Sběr a použití Vašich údajů při rezervaci
Předání Vašich osobních údajů jiným příjemcům
Trustpilot
Shromažďování a využívání Vašich údajů při návštěvě našich webových stránek
Použití cookies
Kontaktní formulář a e-mail
Google Analytics
Facebook Plug-In
Google Maps
Google Tag Manager
Google Adwords
Facebook Custom Audiences
DoubleClick by Google
Iridion optimization Suite
Pošlete doporučení přátelům, popř. obdržíte doporučení
Newsletter
Newsletter-Tracking
Vaše práva jako práva dotčené osoby

Odpovědný subjekt

Subjektem, který je odpovědný za zpracování údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je:

HHD AG, Sägereistrasse 20, CH 8152 Glattbrugg

Telefon: +41 43 810 91 91
eMail: info@interhome.ch

Koordinátorem ochrany osobních údajů za HHD AG je: Andreas Benz
DSB@interhome.com nebo DPO@interhome.com

Zástupce dle čl. 27 obecného nařízení o ochraně údajů, dále jen GDPR: Právní zástupce Prof. Clemens Pustejovsky
Wallstr. 6, D-79098 Freiburg, Tel. +49 (0) 7612168680
DSB@interchalet.com nebo DPO@interchalet.com

Shrnutí

 • Při rezervaci ubytování prostřednictvím našeho portálu shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje ke zpracování platby a poskytujeme údaje našim partnerům tam, kde je to nutné pro plnění smlouvy.
 • Při návštěvě této webové stránky shromažďujeme údaje, pokud je to z technického hlediska nutné. Mimo toho údaje shromažďujeme a používáme k provádění analýz rozsahu pomocí nástrojů Google Analytics a Iridion optimization Suite.
 • Používáme nástroje sociálních médií a další nástroje, včetně Facebook-Plug-In, který nabízí možnost interakce s Facebookem a dalšími uživateli, Google Maps, Google Adwords, Facebook Custom Audiences a DoubleClick by Google.
 • Stávajícím zákazníkům a prostřednictvím přihlášení nabízíme newsletter, který můžete kdykoliv odhlásit.
 • Jako dotčená osoba máte m.j. právo na námitku, odvolání, informaci a zrušení a máte možnost podat stížnost dozorčímu orgánu.

Sběr a použití Vašich údajů při rezervaci

Existují různé možnosti, jak s námi v rámci rezervačních postupů podepsat smlouvy. Nezávisle na tom, zda je rezervace prováděna prostřednictvím webové stránky, kterou provozujeme, telefonicky, prostřednictvím cestovních kanceláří nebo přes partnerskou firmu, která je s námi ve smluvním vztahu, budeme shromažďovat Vaše následující údaje, popř. údaje, které nám budou poskytnuty a tyto budeme zpracovávat:

 • Vaše jméno a Vaši adresu,
 • Vaši e-mailovou adresu,
 • Vaše telefonní číslo a
 • v jednotlivých případech další údaje potřebné pro příslušnou rezervaci (dotaz na rezervaci) o Vaší osobě, popř. k Vaší rezervaci (dotazu na rezervaci).

Pro provedení a zpracování rezervací shromažďujeme osobní údaje požadované pro příslušný způsob platby. Uvedení dalších informací je dobrovolné.

Pokud je zpracování dat nezbytné pro plnění a zahájení smlouvy, je opodstatněné zpracování Vašich údajů a případně jejich zprostředkování třetími stranami podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Na základě obchodních a daňových předpisů jsme povinni uchovávat Vaši adresu, platební údaje a údaje a objednávce po dobu deseti let. Zpracování však omezujeme po dvou letech, tzn. Vaše údaje se použijí pouze pro splnění zákonných požadavků na uchovávání.

K poskytování osobních údajů zásadně nedochází. Výjimečně budou požadovaná data předána veřejným orgánům (např. v rámci podávání hlášení) nebo partnerům (např. čas příjezdu, jméno a telefonní číslo pro účely zahájení kontaktu k předání), přičemž jsou tyto subjekty informovány o povinnosti tato data po zániku účelu bez prodlení vymazat.

Předání Vašich osobních údajů jiným příjemcům
V případě rezervace ubytování přes naše webové stránky, máte možnost výběru mezi různými způsoby platby. Vaše platební údaje předáme naší bance.Pokud se rozhodnete platit kreditní kartou, budou Vaše platební údaje předány příslušnému poskytovateli platebních služeb v závislosti na způsobu platby, který jste si vybrali (právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR).

Poskytovatel platebních služeb nese odpovědnost za Vaše platební údaje.

 • V současné době využívá společnost HHD AG služeb Mastercard Europe SA. Kontaktní údaje společnosti Mastercard Europe SA, jejího úředníka pro ochranu údajů (pokud existuje) a další informace o zpracovávaných osobních údajích jsou k dispozici na https://www.mastercard.cz/cs-cz/osatni/globalni-zasady-ochrany-osobnich-udaju.html.
 • Společnost HHD AG využívá navíc služeb společnosti Visa Europe Services Inc. Kontaktní údaje společnosti Visa Europe Services Inc., jejího úředníka pro ochranu údajů (pokud existuje) a další informace o ochraně údajů jsou k dispozici na https://www.visa.cz/legal/privacy-policy.html.
 • V jednotlivých zemích využívá HHD AG služby regionálních poskytovatelů. Kontaktní údaje příslušných poskytovatelů a jejich příslušných úředníků pro ochranu údajů (pokud existují) a další informace o ochraně údajů najdete na příslušných informačních stránkách poskytovatelů.

Další postoupení Vašich údajů jiným třetím stranám překračující tento rámec se zásadně neuskuteční, ledaže by nám vznikla zákonná povinnost k postoupení nebo by tyto sloužily trestnímu stíhání.

Trustpilot
Trustpilot používáme k vyhodnocení našich nabídek a služeb a k jejich optimalizaci na základě zpětné vazby od našich zákazníků. Za tímto účelem Vás budeme kontaktovat po provedení rezervace přes Vámi uvedenou e-mailovou adresu a poskytneme Vám možnost formulovat přes Trustpilot Vaše zkušenosti a kritiku. Základem pro toto zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR a náš zájem na hodnocení a optimalizaci. Pokud o takovou zpětnou vazbu nemáte zájem, nemusíte reagovat. Pokud si nepřejete, abychom Vás za tímto účelem vůbec kontaktovali, existuje právo na vznesení námitek podle čl. 21 GDPR.

Pokud poskytnete zpětnou vazbu přes Trustpilot, zveřejní se tato po schválení ve Všeobecných podmínkách pod Vámi vybraným uživatelským jménem (možnost použití pseudonymu) přes Trustpilot na jejich stránce a popř. v pozdějším kroku na internetových stránkách, které nabízíme. Pokud poskytnete navíc fotografii a souhlasíte s jejím zveřejněním, zveřejní se tato fotografie také. Základem pro zpracování je čl. 6 odst.1 písmeno a), čl. 7 GDPR.

Další informace naleznete na https://uk.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms.

Shromažďování a využívání Vašich údajů při návštěvě našich webových stránek

Používáte-li naše webové stránky pouze pro informační účely, aniž byste nám poskytli jakékoli další informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server. Pokud si chcete prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám zobrazili naše webové stránky a zajistili stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR). Jedná se následující údaje:

 • IP-adresa přístupového počítače
 • Datum a čas načtení
 • URL načtené stránky
 • Hlášení statusu, zda bylo načtení úspěšné
 • Přenášené množství dat
 • odkazující URL, ze kterého uživatel přišel na načtenou stránku
 • HTTP User Agent (Device, operační systém, Browser)

Připojení je šifrováno pomocí technologie TLS, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.

Použití cookies
Pokud používáte naše webové stránky, ukládají se na Vašem počítači cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači Vašeho prohlížeče. Cookies používáme za tím účelem, abychom Vám umožnili jednotlivé funkce a zpřístupnili naše webové stránky uživatelsky přívětivějším a efektivnějším způsobem (právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

V jednotlivých případech používáme následující cookies:

 • přechodné soubory cookies, například soubory relace cookies, které ukládají ID relace. Tímto způsobem je možné společné relaci přiřadit různé požadavky Vašeho prohlížeče, takže je při návratu na naše webové stránky možné rozeznat Váš počítač. Smazání cookies relace a přechodných cookies se uskuteční, když zavřete prohlížeč nebo se odhlásíte;
 • trvalé cookies pro funkci "memo pads", takže se obsah memo pads neztratí Vy si budete moci vybrané objekty dovolené prohlédnout ještě jednou později. Po 28 dnech se tyto cookies z pevného disku automaticky odstraní. Bez ohledu na to máte kdykoliv možnost soubory cookies v nastavení zabezpečení prohlížeče vymazat.

Máte možnost přes odpovídající nastavení ve Vašem prohlížeči zabránit např. přijetí cookies třetích stran nebo všech cookies. To však může vést k tomu, že nebudete moci popřípadě používat všechny funkce naší webové stránky.

Kontaktní formulář a e-mail
Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, zpracujeme Vámi poskytnuté údaje (e-mailovou adresu, popř. jméno a příjmení, Vaše telefonní číslo nebo jiné Vámi poskytnuté údaje) za účelem zodpovězení Vašich dotazů (právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) nařízení GDPR). Provedeme výmaz údajů, která vznikají v souvislosti s navázáním kontaktu, poté co je jejich uložení nezbytné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na jejich uchovávání.

 

Za účelem optimalizace naší nabídky a funkčnosti a designu naší webové stránky, za účelem zajištění integrity a bezpečnosti webové stránky, jakož i za účelem měření dosahu a statistické analýzy, využíváme v nezbytném rozsahu na právním základě čl. 6 odst. 1. písmeno 1 f GDPR nástroj pro analýzu („Tracking-Tools“).

Před použitím analytického nástroje zkontrolujeme jeho legálnost z hlediska ochrany údajů v souladu s pokyny dozorčích orgánů (Konference nezávislých dozorčích orgánů spolku a zemí - DSK) z března 2019, tím že

 • posoudíme oprávněné zájmy společnosti HHD AG,
 • zvážíme nezbytnost
 • a zohledníme zájmy dotčených osob a
 • a v konkrétním případě provedeme zvážení významu proti sobě stojících zájmů.

V případě analytických nástrojů používaných společností HHD AG vycházíme na základě takové kontroly z toho, že po jejich použití v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 f je GDPR legální, přičemž má dotčená osoba podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku.

V jednotlivých případech se jedná o následující nástroje:

Google Analytics
Na naší webové stránce používáme službu Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, čímž se umožní analýza používání webové stránky. Tímto způsobem sledujeme zájem naši webovou stránku analyzovat, pravidelně ji vylepšovat a učinit ji pro Vás jako uživatele zajímavější (právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR).

Takto vygenerované informace se pravidelně předávají na server Google v USA a tam jsou ukládány. Google podléhá EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Pověřili jsme společnosti Google, aby prováděla hodnocení informací o Vašem používání naší stránky pro sestavení reportů o aktivitách webové stránky a poskytli nám další služby související s používáním webové stránky a internetu. Neexistuje ale žádné spojení mezi IP-adresou, poskytnutou Vaším prohlížečem a jinými údaji společnosti Google.

Pokud chcete ukládání souborů cookie zabránit, můžete tak učinit odpovídajícím nastavením ve Vašem prohlížeči. To však může vést k tomu, že nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce naší webové stránky. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a zpracování údajů týkajících se Vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP-adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Tato webová stránka používá Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()", čímž se adresy IP dále zpracovávají ve zkrácené formě. Tímto způsobem je možné vyloučit osobní souvislosti. Pokud by o Vás nashromážděné údaje poskytovaly osobní souvislosti, budou okamžitě vyloučeny a osobní údaje se tímto obratem vymažou.

(6) Informace týkající se společnosti Google naleznete pod: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Uživatelské podmínky: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/,

Přehled k ochraně údajů: https://marketingplatform.google.com/intl/en_uk/about/

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

Facebook Plug-In
(1) Na naší webové stránce stránkách používáme plug-iny sociálních médií od společnosti Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA, a poskytujeme Vám tímto možnost interakce s Facebookem a dalšími uživateli. To nám pomáhá zlepšovat naši nabídku a pro Vás jako uživatele vytvářet stránky tak, aby byly zajímavější (právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR).

2) Při používání plug-inu používáme tzv. dvouklikové řešení, takže v zásadě nejsou na Facebook předávány žádné osobní údaje. Pokud kliknete na příslušné tlačítko Facebooku (viz logo Facebook) na naší webové stránce a tím ho aktivujete, máte možnost komunikovat s Facebookem přímo. V takovém případě obdrží Facebook informace, které (pod)stránky našich webových stránek jste vyvolali a popř. sdíleli nebo lajkovali. Kromě toho budou údaje uvedené v části Informace o sběru osobních údajů při návštěvě naší webové stránky předány a uloženy v USA; aktivace plug-inu znamená, že se Vaše osobní údaje předají Facebooku. Dle vlastních údajů Facebooku je ale IP adresa ihned po sběru anonymizována.

(3) Shromážděná data o vás Facebook ukládá jako profily uživatelů a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu facebookové webové stránky na míru. Vyhodnocení se přitom provádí zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) kvůli prezentaci inzerce založené na potřebách a informování ostatních uživatelů Facebooku o Vašich aktivitách na naší webové stránce.

(4) Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž musíte kontaktovat Facebook, abyste toto právo mohli uplatnit.

(5) Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte u Facebooku účet, popř. tam nejste přihlášeni. Pokud jste přihlášeni, budou vaše údaje, shromážděné od nás, propojeny přímo s Vaším facebookovým účtem. Pokud např. stisknete aktivační tlačítko, a následně odkazujete na naši webovou stránku, uloží Facebook tyto informace k Vašemu uživatelskému účtu a sdílí ho veřejně s vašimi kontakty. Aby se tomuto spárování zabránilo, doporučujeme Vám před aktivací tlačítka, abyste se z Vašeho facebookového účtu odhlásili.

(6) Pokud žijete mimo Spojené státy nebo Kanadu, osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Další informace o zpracování Vašich údajů, jakož i účel a rozsah sběru dat ze strany Facebooku a k Vašim právům, jakož i možnostem nastavení pro ochranu Vašeho soukromí naleznete pod následujícími odkazy:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA http://www.facebook.com/policy.php;

Další informace týkající se shromažďování dat: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

Jakož i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Facebook se podřizuje rámci EU-US Shield Privacy, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps
(1) Na naší webové stránce používáme Google Maps k zobrazení interaktivních map na naší webové stránce. Kromě toho vám můžeme umožnit použití funkce mapy (právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR).

(2) Při návštěvě naší webové stránky získává společnost Google informace o tom, které (pod)stránky našich webových stránek jste vyvolali. Kromě toho jsou poskytovány údaje uvedené v části Informace o shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky - bez ohledu na to, zda máte u Google uživatelský účet, zda jste přihlášeni nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni, přiřadí se Vaše údaje k Vašemu Google účtu bezprostředně. Aby se tomuto spárování zabránilo, doporučujeme Vám před aktivací tlačítka, abyste se z Vašeho Google účtu odhlásili.

(3) Gooogle ukládá shromážděná data o Vás jako profily uživatelů a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu Google webové stránky na míru. Vyhodnocení se přitom provádí zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) kvůli prezentaci inzerce založené na potřebách a informování ostatních uživatelů Google o Vašich aktivitách na naší webové stránce.

(4) Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž musíte kontaktovat Google, abyste toto právo mohli uplatnit.

(5) Další informace o zpracování Vašich údajů, jakož i k účelu a rozsahu sběru dat ze strany Google a k Vašim právům, jakož i možnostem nastavení pro ochranu Vašeho soukromí naleznete pod následujícími odkazy:

Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs.

https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de

Google se podřizuje rámci EU-US Shield Privacy, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Google Tag Manager
Používáme Google Tag Manager. Toto je řešení, které nám umožňuje spravovat tagy webových stránek přes jedno rozhraní. Samotný Tag Manager (který implementuje tagy) je doména, která neobsahuje cookies a nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů. Nástroj se stará o spuštění dalších tagů, které mohou za určitých okolností samy shromažďovat data. Google Tag Manager nemá dle údajů Google k těmto údajům přístup. Další informace naleznete ve Směrnicích pro používání Google Tag Manager pod https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google Adwords
(1) Službu Google Adwords používáme k inzerování našich nabídek na externích webových stránkách a můžeme tak určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Naším oprávněným zájmem je učinit pro Vás jako uživatele naši webovou stránku zajímavější a zobrazovat reklamy, které Vás zajímají. Dále bychom tímto rádi vypočítali naše reklamní náklady (právní základ pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

(2) Google Adwords jsou dodávány prostřednictvím adserverů. Přitom adservery používají cookies, s jejichž pomocí je možné měřit určité parametry pro měření úspěšnosti, jako je zobrazení reklam nebo kliknutí uživateli. Když tedy navštívíte pomocí Google reklam naše webové stránky, uloží Google Adwords do Vašeho počítače konverzi cookie s omezenou dobou platnosti (30 dní), který však nebude sloužit k Vaší osobní identifikaci. Pro tento soubor cookie jsou zpravidla ukládány následující hodnoty analýzy: Jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze post view) a informace o odhlášení (označení, že uživatel již nechce být oslovován).

(3) Pomocí cookies může Google rozpoznat Váš prohlížeč. Pokud tedy platnost cookie nevypršela, může společnost Google i my tedy rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na naše stránky a zda jste vytvořili příjmy. Nemůžeme Vás ale identifikovat jako uživatele. Od společnosti Google dostáváme statistické vyhodnocení, abychom ověřili účinnost použitých reklamních opatření.

(4) Vzhledem k používaným marketingovým nástrojům jsou při každé návštěvě našich webových stránek osobní údaje přenášeny a ukládány do Googlu ve Spojených státech amerických. Tyto zahrnují například internetové stránky, které jste navštívili, jakož i Vaše IP adresy. Společnost Google může tyto osobní údaje za určitých okolností sdílet se třetími stranami. Kromě toho může společnost Google - pokud jste registrováni u služby poskytované společností Google - tuto návštěvu přiřadit ke svému účtu.

5) Chcete-li tomu zabránit, můžete to provést různými způsoby:

 • Potlačení cookies třetích stran nastavením v prohlížeči
 • Blokování cookies z domény https://adssettings.google.de/anonymous?hl=cs, přičemž se tato nastavení vymažou, když vymažete svoje cookies;
 • deaktivací zájmově orientovaných reklam poskytovatelů, kteří tvoří součást samoregulační kampaně „O reklamách“, prostřednictvím odkazu https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=en, který bude smazán, když smažete Vaše soubory cookie;
 • trvalou deaktivací ve Vašich prohlížečích: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

(6) Další informace o ochraně osobních údajů ve službě Google naleznete zde https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de a https://services.google.com/sitestats/cs.html. Google podléhá EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Custom Audiences
Naše webová stránka používá funkci „Custom Audiences“, jedná se o remarketingovou funkci FacebookInc. (Facebook). Pomocí této funkce se Vám jako uživateli naší webové stránky mohou v rámci návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek, které také využívají tento postup, zobrazit zájmově orientované reklamy („Facebook-Ads“). Naším zájmem je zobrazovat reklamy, které Vás zajímají, a učinit pro Vás naši webovou stránku zajímavější (právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR).

Použití této funkce vede k tomu, že se prohlížeč automaticky připojí přímo na server Facebooku. Nemáme žádné přesné informace a žádný vliv na rozsah shromažďování údajů a jejich použití. Jsme si však vědomi toho, že Facebook obdrží v každém případě informace, že jste vyvolali odpovídající webovou stránku našich internetových stránek, nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni na Facebooku, může Facebook tuto návštěvu přiřadit k vašemu účtu. Také v případě, že nemáte na Facebooku žádný účet, nebo jste odhlášeni, existuje možnost, že Facebook zjistí Vaši IP adresu a další identifikační znaky a uloží je.

Můžete provést deaktivaci funkce „FacebookCustom Audiences“, tím že použijete následující odkaz (pouze pro přihlášené uživatele): https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

Další informace o Facebooku a zpracování dat přes Facebook naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy

DoubleClick by Google
(1) Tato webová stránka používá Online Marketing Tool DoubleClick by Google. Služba DoubleClick používá soubory cookies k zobrazování reklam, relevantních pro uživatele, ke zlepšení přehledů o výkonnosti kampaní nebo k zabránění tomu, aby uživatel viděl několikrát stejné reklamy. Přes ID cookie Google eviduje, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči a může jim zabránit, aby se zobrazovaly několikrát. Navíc může služba DoubleClick pomocí ID cookies evidovat tzv. konverze, které souvisejí s požadavky reklam. To je třeba případ, když uživatel vidí reklamu DoubleClick a později přejde na web inzerenta pomocí stejného prohlížeče a něco tam koupí. Podle společnosti Google neobsahují cookies DoubleClick žádné osobní údaje.

2) Vzhledem k používaným marketingovým nástrojům vytvoří Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádnou kontrolu nad rozsahem a dalším používáním údajů, které společnost Google shromáždí při používání tohoto nástroje, a proto Vás informujeme podle stavu našich vědomostí: Zahrnutím služby DoubleClick obdrží společnost Google informace, že jste vyvolali příslušnou část našich internetových stránek, nebo jste klikli na nějakou naši reklamu. Pokud jste registrováni u služby poskytované společností Google - může Google tuto návštěvu přiřadit Vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni u společnosti Google nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel najde Vaši IP adresu a uloží ji.

(3) Účasti na tomto procesu sledování můžete zabránit několika způsoby: a) příslušným nastavením softwaru prohlížeče, zejména potlačením souborů cookie třetích stran, zabráníte tomu, aby jste dostávali jakékoli reklamy třetích stran; b) deaktivací cookies pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby došlo k blokování cookies z domény „www.googleadservices.com“, https://adssettings.google.de/anonymous?hl=cs, přičemž toto nastavení smažete, když vymažete svoje soubory cookie; c) deaktivací zájmově orientovaných reklam poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „O reklamách“, prostřednictvím odkazu https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=en, přičemž se toto nastavení vymaže, když vymažete svoje cookies; d) trvalé deaktivace ve Vašem prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?visit_id=638107638835286141-3318730082&rd=1&hl=cs. Upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci také plně využít všechny funkce této nabídky.

(4) Právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Další informace o službě DoubleClick společnosti Google naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/intl/en_uk/about/enterprise/ a https://support.google.com/faqs/answer/2727482?hl=es&sjid=815249954074353616-EU jakož i k ochraně osobních údajů společnosti Google obecně: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de. Případně můžete navštívit webovou stránku Network Advertising Initiative (NAI) na adrese https://thenai.org/. Google podléhá EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Iridion optimization Suite
Naše webová stránka využívá pro uživatelsky orientovaný návrh a optimalizaci našich webových nabídek software "Optimalizace Iridion Suite" společnosti Web Arts AG se sídlem v Bad Homburgu v Německu.

Software provádí statistické analýzy chování uživatelů při návštěvě webové stránky a na základě toho mění obsah a zobrazení webových nabídek. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o Vás výše popsaným způsobem a pro výše uvedený účel.

Proti sběru dat a jejich ukládání lze kdykoliv vznést námitku s účinkem do budoucna přes tento opt-out odkaz https://www.interhome.cz/zakaznicky-servis/ochrana-soukromi/?iridion=notrack.

Opt-Out se uloží do aktuálního prohlížeče ve formě souboru cookie. V případě vymazání souboru cookie nebo změny prohlížeče nebo koncového zařízení se musí tento odkaz opt-out znovu aktivovat.

Pošlete doporučení přátelům, popř. obdržíte doporučení
Někdy máte možnost upozornit přítele na část naší webové stránky, pokud se domníváte, že by to mohlo být pro Vašeho přítele užitečné. V této souvislosti můžete zadat e-mailovou adresu jiné osoby jako příjemce zprávy, kterou automaticky generuje náš systém. Zpráva obsahuje odkaz na část naší webové stránky, kterou považujete za užitečnou, Vaši e-mailovou adresu (jako odesílatel), Vaše jméno a je viditelná pro příjemce spolu s dalšími informacemi, které jste zadali v řádku předmětu a v části pro hlavní text.

Když obdržíte takovou zprávu, uvidíte všechny informace, které byly zadané do formuláře „Doporučte příteli“. Může se jednat o následující údaje: E-mailová adresa, jméno, příjmení, ostatní informace o Vás, které uživatel webové stránky zadal do formuláře.

Tyto informace jsou pouze dočasně uloženy a zpracovávány tak dlouho, dokud není e-mail odeslán jménem uživatele webové stránky. Informace, které obdržíme prostřednictvím příslušného formuláře, budou protokolovány pouze pro účely zabezpečení a pro naši ochranu, ale nebudou použity jinak. Takto poskytnuté informace nebudeme ani dále zpracovávat, ani je nebudeme dále předávat třetím osobám. Naším oprávněným zájmem o použití této funkce je zveřejnit naši nabídku příjemci, protože by to mohlo - na základě potvrzení uživatele - být v zájmu příjemce (právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.)

Newsletter

Nabízíme newsletter. Kromě toho můžeme zpracovávat údaje, které jste poskytli v souvislosti se smlouvou, abychom Vás informovali o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo abychom Vám mohli posílat e-maily s technickými informacemi.

Na našich stránkách Vám nabízíme možnost zaregistrovat se na odběr našeho newsletteru. Registrací souhlasíte se zpracováním Vašich údajů pro zasílání newsletteru o produktech / službách z naší nabídky, jakož i analýzy dat (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat přes odkaz v newsletteru, jakož i u nás na nahoře uvedené adrese.

Můžete kdykoliv vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat s budoucím účinkem.

Rozpor v reklamě a odvolání souhlasu se nedotýkají legálnosti dosud provedeného zpracování dat.

Newsletter-Tracking
Při zasílání newsletterů používáme tzv. Web-Beacons nebo Tracking-Pixel. Web-Beacons nebo Tracking-Pixel je obrazový soubor s jedním pixelem, který je vložen do newsletteru a zobrazí se Vám ze vzdáleného serveru při otevření newsletteru. Používáme je k vyhodnocení Vašeho chování jako uživatele (právním základem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR). Za tímto účelem jsou údaje uvedené v části „Shromažďování a využívání Vašich údajů při návštěvě našich webových stránek“ a následující informace propojeny s Vaší e-mailovou adresou a individuálním ID: (i) potvrzení o otevření e-mailu; (ii) časové razítko; (iii) odkazy, na které jste klikli; (iv) obsahy, které byly prohlédnuty. Tato data slouží k vytvoření profilu uživatele a lepšímu přizpůsobení newsletteru Vašim zájmům. To nám pomůže pochopit, do jaké míry jsou pro Vás naše nabídky zajímavé. Evidujeme, kdy si čtete náš newsletter a na jaké odkazy kliknete. Tyto údaje jsou také spojeny s Vašimi aktivitami na naší webové stránce.

Takto shromážděné informace budou uchovávány u nás tak dlouho, jak budete newsletter odebírat. Jakmile se odhlásíte, provede se uložení nanejvýše maximálně statisticky a anonymně.

Vždy máte možnost proti newsletter-tracking vznést námitku.

Vaše práva jako práva dotčené osoby

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Můžete nás požádat, abychom potvrdili, zda-li o Vás zpracováváme osobní údaje, a pokud ano, máte právo na informace o těchto osobních údajích a na informace podrobně uvedené v čl. 15 GDPR.
 • Podle čl. 16 GDPR máte právo na to, bez prodlení požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají a popř. doplnění neúplných osobních údajů
 • Máte právo na to, požadovat od nás bez prodlení vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, pokud se nějaký z nich týká jednotlivých uvedených důvodů ve čl. 17 GDPR.
 • Máte právo na to, požadovat omezení zpracování, pokud existuje jeden z předpokladů, uvedených ve čl. 18 GDPR
 • Pokud jsou splněny podmínky čl. 20 GDPR, máte právo požadovat přenos dat.
 • Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu, který jste nám dali, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání nemá žádný vliv na legalitu zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání, tj zrušení nemá vliv na přípustnost zpracování Vašich osobních údajů, až do doby, kdy o něm budeme informováni.
 • Máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR (článek 77 GDPR). Toto právo můžete uplatnit u dozorčího orgánu v členském státě Vašeho místa pobytu, v místě zaměstnání nebo v místě údajného porušení předpisů. Přehled dozorčích orgánů v Německu naleznete zde.
 • Podle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování, které se zakládá na čl. 6 odst. 1 strana 1 písm. f GDPR. Zpracování se pak zakládá na čl. 6 odst. 1 bodě 1 písm. f GDPR, pokud například zpracování není nezbytné k plnění smlouvy, nýbrž se zakládá na zvážení zájmů.

Takto jste ve svém rekreačním objektu v bezpečí

Pouze vybraná a prověřená ubytování

Kvalita je naší prioritou

Každý rekreační objekt je před Vaším příjezdem zkontrolován, abychom Vám zajistili ten nejlepší možný pobyt.

Garance dostupnosti a servis v místě

Využijte naše zkušenosti

Předání klíčů zajišťuje náš vstřícný personál. K dispozici 24 hod. denně nebo servis přímo v místě, který zodpoví Vaše dotazy a pomůže tipy a poznatky k Vaší prázdninové destinaci a rezervovanému ubytování.

Nezapomenutelná dovolená

Soukromí a volnost ve Vašem rekreačním domě nebo apartmánu

Buďte svým vlastním pánem, stravujte se bez ohledu na čas a maximálně využijte prostor pro Vaše přátele a rodinu.

Proč Interhome

Najít svou ideální dovolenou nikdy nebylo snazší. Chcete objevovat nové destinace? Není lepší způsob než vyrážet za dobrodružstvím ze zázemí rekreačního domu nebo apartmánu. Užijte si "la dolce vita" v Itálii, nechte se okouzlit životním stylem na Francouzské riviéře nebo okuste španělský temperament. Inspirujte se našimi tipy na dovolenou a rezervujte online - rychle, jednoduše a bezpečně s Interhome.

Volnost, soukromí a spousta prostoru v rekreačním domě nebo apartmánu

Váš pobyt v rekreačním domě nebo apartmánu nabízí spoustu výhod: užijte si čas přesně tak, jak chcete a podle vlastních pravidel, aniž byste byli rušeni ostatními hosty nebo hotelovým personálem. Ať už plánujete výlet do města, odpočinkovou dovolenou s rodinou nebo přáteli, dopřejte si spoustu prostoru, volnosti a flexibility v rekreačním domě nebo apartmánu.