Love Nature – ochrana životního prostředí se týká nás všech

Společnost Interhome Group je v oblasti udržitelnosti vzorem. Považujeme za svou povinnost zanechat budoucím generacím nedotčené životní prostředí. Proto můžete jako náš zákazník při svém pobytu v rekreačním domě přispět k ochraně životního prostředí. Celá částka poputuje na projekty ochrany klimatu přes našeho partnera myclimate.

Zavázali jsme se k ochraně životního prostředí nejen vůči našim klientům a mateřské společnosti Migros, ale také v mezinárodním měřítku. Interhome Group podepsala „Glasgowskou deklaraci pro opatření v oblasti klimatu v cestovním ruchu“ pod záštitou Světové organizace cestovního ruchu. Z podpisu deklarace plyne aktivní zapojení do snižování emisí skleníkových plynů na polovinu do roku 2030 a nejpozději do roku 2050 pak dosažení čisté nuly.

Přečtěte si více o našich cílech, spolupráci s myclimate a našem programu ochrany včelstev. Náš tým trvalé udržitelnosti speciálně pro Vás sestavil užitečné tipy pro každodenní život i pro pobyt v rekreačním objektu. Téma udržitelnosti nemá stanoveno žádné konečné datum, což nás dnes i do budoucna zavazuje k pevnému úsilí o dlouhodobě udržitelný cestovní ruch.

Biodiverzita

Změna klimatu má významný dopad na biologickou rozmanitost, která následně ovlivňuje cestovní ruch. Biodiverzita je rozmanitost života na Zemi, včetně rostlin, živočichů a mikroorganismů. Se změnou klimatu dochází ke změnám v ekosystémech a k ohrožení biologické rozmanitosti. To může vést ke ztrátě důležitých přirozených prostředí pro určité druhy, k vymírání druhů a ke změnám průběhu přírodních událostí, jako je vykvétání nebo migrace.

Tyto změny mají přímý dopad na cestovní ruch, protože mnoho cestovatelů lákají přírodní oblasti a divoká příroda. Například korálové útesy, které jsou životně důležité pro mořskou biologickou rozmanitost, poškozuje zvyšující se teplota moře a okyselování oceánů, což je činí méně atraktivními pro turisty. Stejně tak změny v rozšíření volně žijících živočichů mohou turistům ztížit pozorování některých druhů a ovlivnit tak jejich celkový zážitek.

Cestovní ruch může také přispívat ke změně klimatu, což tento problém ještě zhoršuje. Průmysl je významným producentem skleníkových plynů, zejména vlivem dopravy a spotřeby energie. Udržitelný cestovní ruch proto minimalizuje emise oxidu uhličitého a snižuje dopad na přírodní ekosystémy, což je nezbytné pro zmírnění negativních dopadů změny klimatu na biologickou rozmanitost.

Závěrem lze říci, že změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti mají významný dopad na cestovní ruch a že toto odvětví musí přijmout opatření, aby minimalizovalo svůj podíl na tomto problému a přizpůsobilo se měnícímu se prostředí. Podporováním udržitelných postupů v cestovním ruchu můžeme přispět k ochraně biologické rozmanitosti a zajistit, aby se i budoucí generace mohly těšit z přírodních krás naší planety.

Zachraňte včelu – zachraňte naši zemi

Změna klimatu

Změna klimatu je způsobena nárůstem skleníkových plynů (oxid uhličitý, metan a oxid dusný) v zemské atmosféře. Tyto plyny zadržují sluneční teplo a způsobují zvyšování teploty planety, což vede ke změnám počasí, přírodního prostředí a výše hladiny moří. Ubytovací sektor cestovního ruchu významně přispívá k emisím skleníkových plynů kvůli vysoké spotřebě energie a závislosti na fosilních palivech. Udržitelné postupy v cestovním ruchu, například využívání obnovitelných zdrojů energie, snižování spotřeby energie a zavedení různých strategií snižování množství odpadu, mohou pomoci minimalizovat dopad ubytovacího sektoru na změnu klimatu a podpořit udržitelnost životního prostředí.

Obnova rašeliniště La Gruère (Švýcarsko)

Naši klienti

Při cestování se zaměřte na okolní památky, seznamte se s místními lidmi a kulturou a podpořte komunitu lokálními nákupy. Prozkoumejte pestrou nabídku místních trhů, abyste poznali bohatství a autenticitu svého okolí a zároveň zanechali pozitivní stopu v regionální ekonomice a komunitě. Tímto způsobem nejen vytvoříte nezapomenutelné okamžiky pro sebe, ale také přispějete k udržitelnému rozvoji, ochráníte navštívené destinace a aktivně se zapojíte do ochrany klimatu.

Náš závazek budovat lepší budoucnost přesahuje rámec naší každodenní činnosti. Uvědomujeme si důležitost ochrany životního prostředí během dovolené a jsme odhodláni motivovat naše zákazníky, aby se k nám v tomto důležitém poslání připojili. S ohledem na to jsme pro Vás sestavili sadu doporučení, která Vám pomohou bez námahy pozitivně ovlivnit životní prostředí během Vaší dovolené.

Tipy pro jídlo

Tipy pro správné větrání a vytápění

Tipy na cestách

Tipy pro úsporu energie

Tipy pro úsporu vody

Naši partneři

Cestovní ruch nemůže být udržitelný bez angažovanosti a podpory našich akcionářů, partnerů a dodavatelských řetězců. Naším cílem je přivést je na tuto cestu, vzájemně se učit, inspirovat a vyžadovat změny.

Naše místa

V naší společnosti klademe velký důraz na blaho našich hostů a na životní prostředí. Abychom tento závazek naplnili, pečlivě posuzujeme každý z našich rekreačních domů dle našeho seznamu udržitelnosti. Kromě toho udržujeme úzké pracovní vztahy s majiteli domů a dále rozvíjíme spolupráci, abychom mohli neustále zlepšovat udržovatelnost našich rekreačních domů.

Udržitelné ubytování

Ochrana zvířat

Ocenění a ceny

Zaměstnanci

V naší společnosti jsme hluboce odhodláni podporovat ekologické uvědomění a udržitelnost. Jedním z našich cílů je zajistit, aby se každý zaměstnanec aktivně zapojil do společné iniciativy Climate Fresk, zaměřenou na zvyšování povědomí a porozumění problematice změny klimatu. Její součástí jsou interaktivní workshopy, kde se účastníci formou hry zabývají příčinami, dopady a možnými řešeními změny klimatu. Tyto workshopy využívají kombinaci vědeckých informací a skupinových diskusí s cílem vzdělávat a posilovat jednotlivce, aby podnikli kroky proti změně klimatu. Díky tomu, že projekt Climate Fresk poskytuje platformu pro dialog a sdílení znalostí, nejenže podporuje pocit, že musíme neodkladně něco podniknout, ale také podněcuje kolektivní úsilí při řešení tohoto celosvětového problému. Věříme, že aktivním zapojením našich zaměstnanců do workshopů projektu Climate Fresk jim poskytneme cenné poznatky a umožníme jim činit informovaná rozhodnutí směřující k budování udržitelné, klimaticky odolné budoucnosti.

Dobrovolná práce

Kancelář

Abychom zlepšili náš dopad na životní prostředí, důkladně jsme prověřili všechny kanceláře v rámci naší organizace. Patří sem hodnocení zdrojů elektřiny, topných systémů a dokonce i menších detailů, jako je papír a čisticí prostředky. Na základě těchto cenných informací vytváříme jasné pokyny, které povedou ke zlepšení životního prostředí v našich kancelářích.

Porozumíme-li ekologickým dopadům našeho působení, můžeme zavést cílené strategie ke snížení naší ekologické stopy. To zahrnuje optimalizaci zdrojů energie, zlepšení účinnosti topných systémů, přijetí udržitelných alternativ papíru a používání ekologických čisticích prostředků. Tyto kroky jsou nezbytné pro přizpůsobení našich kanceláří udržitelným postupům a minimalizaci našeho celkového dopadu na životní prostředí.

Prostřednictvím našeho trvalého závazku k odpovědnému nakládání se zdroji a snižování množství odpadu se snažíme být pozitivním příkladem v rámci našeho odvětví a inspirovat ostatní, aby činili totéž. Chápeme, že i malé změny mohou mít významný dopad, pokud se znásobí v rámci celé naší organizace.

Takto jste ve svém rekreačním objektu v bezpečí

Pouze vybraná a prověřená ubytování

Kvalita je naší prioritou

Každý rekreační objekt je před Vaším příjezdem zkontrolován, abychom Vám zajistili ten nejlepší možný pobyt.

Garance dostupnosti a servis v místě

Využijte naše zkušenosti

Předání klíčů zajišťuje náš vstřícný personál. K dispozici 24 hod. denně nebo servis přímo v místě, který zodpoví Vaše dotazy a pomůže tipy a poznatky k Vaší prázdninové destinaci a rezervovanému ubytování.

Nezapomenutelná dovolená

Soukromí a volnost ve Vašem rekreačním domě nebo apartmánu

Buďte svým vlastním pánem, stravujte se bez ohledu na čas a maximálně využijte prostor pro Vaše přátele a rodinu.

Proč Interhome

Najít svou ideální dovolenou nikdy nebylo snazší. Chcete objevovat nové destinace? Není lepší způsob než vyrážet za dobrodružstvím ze zázemí rekreačního domu nebo apartmánu. Užijte si "la dolce vita" v Itálii, nechte se okouzlit životním stylem na Francouzské riviéře nebo okuste španělský temperament. Inspirujte se našimi tipy na dovolenou a rezervujte online - rychle, jednoduše a bezpečně s Interhome.

Volnost, soukromí a spousta prostoru v rekreačním domě nebo apartmánu

Váš pobyt v rekreačním domě nebo apartmánu nabízí spoustu výhod: užijte si čas přesně tak, jak chcete a podle vlastních pravidel, aniž byste byli rušeni ostatními hosty nebo hotelovým personálem. Ať už plánujete výlet do města, odpočinkovou dovolenou s rodinou nebo přáteli, dopřejte si spoustu prostoru, volnosti a flexibility v rekreačním domě nebo apartmánu.